Avrupa ve Dünya Haberleri

Avrupa’da Sağlık Harcamaları : Hangi Ülke ne kadar ödüyor

Avrupa’da sağlık harcamaları için 1 kişi yılda yaklaşık olarak ne kadar para harcıyor? İsviçre’de özellikle sağlık sigortası primleri cep yakıyor.

En Düşük Sağlık Harcamalarına Sahip Avrupa Ülkeleri

Avrupa'da sağlık harcamaları, İsviçre,

Bir ülkenin sağlık hizmetlerine harcadığı para miktarı, ekonomik ve sosyal belirleyicilerin yanı sıra sistemin organizasyon yapısı ve finansal düzenlemelerinden etkilenir. Bir ülkenin ortalama geliri ile nüfusunun sağlık hizmetlerine harcadığı miktar arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu faktörler göz önüne alındığında, Avrupa genelinde sağlık harcamaları düzeyinde farklılıklar görülebilir.

Avrupa’da Sağlık Harcamaları: Kişi başına

Lihtenştayn, İsviçre, Norveç ve Lüksemburg gibi yüksek gelirli ülkeler, düşük ve orta gelirli ülkelere göre sağlık hizmetlerine çok daha fazla harcama yapmaktadır. Avrupa’da ortalama olarak, Lihtenştayn’da bir kişi 9.884 dolar harcıyor, bunu İsviçre (9.772 dolar), Norveç (7.802 dolar), İsveç (5.790 dolar), Danimarka (5.711 dolar) ve Lüksemburg (5.653 dolar) izliyor.

Genel olarak kuzey ülkeleri, gelirleri yüksek ve sağlık hizmetlerine daha fazla harcıyorlar. Bazı ülkeler 1000 dolardan daha az harcama yaptığından, bu eğilim Avrupa genelinde tekrarlanmıyor.

Örneğin Bosna-Hersek 454$ ile kişi başına en düşük harcamaya sahipken, onu Romanya (548$), Bulgaristan (657$), Hırvatistan (895$) ve Letonya (920$) takip ediyor. 2008 ekonomik krizinden sonra, Avrupa’daki çoğu ülke yavaş büyüme yaşadı ve binlerce kişi işini kaybettikçe harcamalar büyük ölçüde azaldı.

2009 ve 2013 yılları arasında sağlık harcamaları yıllık yaklaşık %0,6’lık bir büyüme yaşadı, ancak 2013 ve 2017 arasında büyüme oranı yaklaşık %1.9’a yükseldi. Kriz sırasında, yaklaşık 10 Avrupa ülkesi kamu harcamalarını düşürürken, sadece Romanya ve Bulgaristan %5’in üzerinde büyüme yaşadı.

Ekonomik bunalımın ardından, Yunanistan, 2009 ve 2013 yılları arasında yıllık yaklaşık %8,7’lik bir düşüşle sağlık harcamalarında en büyük düşüşü yaşadı. İspanya, Kıbrıs, Hırvatistan ve Portekiz aynı dönemde negatif büyüme yaşadı. Öte yandan Romanya, Bulgaristan ve Malta istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Avrupa Birliği’ndeki hemen hemen tüm ülkeler 2013-17 arasında pozitif bir büyüme yaşarken, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerde kişi başına sağlık harcamaları 2017’de 2009’a göre daha düşüktü.

Avrupa’da sağlık harcamaları: Romanya

09 7

Romanya, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında sağlık hizmetlerine kişi başına en az harcama yapan ülkedir. 2015’te 443 dolar ve 2016’da 480 dolar iken, 2017 itibariyle her kişi sağlık hizmetleri için yaklaşık 549 dolar harcamıştır. Romanya’nın sağlık sistemine kamu sektörü hakimdir. Devlet hastanelerin çoğuna sahiptir ve sağlık sigortası sağlar.

2018’de sağlık harcamaları GSYİH’nın %5.8’i ile Avrupa Birliği ortalaması olan %9.6’nın oldukça altında kaldı. Paralel bir özel sağlık sistemi, alternatif tıbbi bakım sağlar. Hükümet, insanlara yakın hastaneler inşa ederek ve maliyeti sübvanse ederek tüm Rumenlere erişilebilir sağlık hizmeti sunmaya çalışıyor.

2019’da hükümet sağlık hizmetlerine 14,50 milyar dolar tahsis etti; 2018’e kıyasla yüzde 17’lik bir artış. Diğer yandan Romanya Avrupa Birliği’ndeki en yüksek hastaneye yatış oranlarından birine sahip. Hükümet, sektördeki reformların alternatif bakım sağlayacağını umuyor.

Avrupa’da sağlık harcamaları: Bulgaristan

Bulgaristan’da kişi başına ortalama sağlık harcaması 657 dolar. Harcamalar 2010’dan beri kademeli olarak artıyor. 2018’de ülke sağlık hizmetlerine 5,3 milyar dolar (GSYİH’nın %8,2’si) harcadı. 1999’dan önce Bulgaristan, hükümetin sektörü tekelleştirdiği Semashko modeline güveniyordu. 1998’de parlamento, isteğe bağlı ve zorunlu sağlık sigortasını getiren Sağlık Sigortası Yasasını kabul etti.

O zamandan beri, ülke sağlık hizmetlerini iyileştirmek için çeşitli reformlar benimsemiştir. Hâlihazırda sektör, zorunlu sigorta primleri, gönüllü sigorta primleri, dış finansman, cepten yapılan harcamalar ve vergilerle finanse edilmektedir.

Avrupa’da sağlık harcamaları: Letonya

Letonyalılar sağlık hizmetlerine yılda ortalama 920 dolar harcıyor. Yıllar içinde, sağlık sektörü, verimliliği artırmak ve özel sağlık hizmeti seçeneklerinin büyümesini kolaylaştırmak için yeniden yapılanma ve bütçe kesintilerinden geçti. Kalifiye personel, birinci sınıf tesisler ve düşük maliyetli hizmet kombinasyonu Letonya’nın yükselen bir medikal turizm destinasyonu olarak itibarını artırmaktadır.

2003 ve 2016 yılları arasında hükümet, kamu hastanelerinin sayısını 131’den 65’e indirdi ve belirli işlevleri uzmanlaşmış kurumlara atadı. Bununla birlikte, sağlık sektörü, 67.000’den fazla kişiyi istihdam eden ve GSYİH’nın yaklaşık %3.4’ünü oluşturan ülkedeki en büyük sektörlerden biridir. Bireylerin sağlık hizmetlerinin %45’inden fazlasını ödediği Letonya’da sağlık sigortası iyi gelişmemiştir.

Avrupa’da sağlık harcamaları: Polonya

Polonya sağlık sistemi hem özel hem de kamu finansmanından oluşmaktadır. Zorunlu sosyal sağlık katkıları, Ulusal Sağlık Fonu (NHF) aracılığıyla gelirin yaklaşık %8,5’i oranında yapılır. Devlet, program kapsamında olmayan kişilere sigorta primi sağlar. Tamamlayıcı finansman, cepten yapılan harcamaları ve tıbbi ön ödeme planlarını içerir.

Polonya sağlık hizmetleri Avrupa’nın en iyilerinden biridir ve ortalama yaşam süresinin uzamasına ve bebek ölümlerinde düşüşe neden olmuştur. Politika reformları, demografik zorlukların üstesinden gelmeyi, alternatif finansman kaynakları sağlamayı, sağlık sektörünü yeniden yapılandırmayı, hastane faturalarını azaltmayı ve tıp uzmanlarının beyin göçünü azaltmayı amaçlıyor.

Avrupa’da sağlık harcamaları: Hırvatistan

Hırvatistan, tüm vatandaşlara sağlık sigortası sağlayan evrensel bir sağlık sistemine sahiptir. Hırvat sağlık sistemi, tüm vatandaşların gelirlerine göre sigorta fonuna katkıda bulunduğu ve ihtiyaçlarına göre sağlık hizmeti aldığı eşitlik, dayanışma ve karşılıklılık üzerine kuruludur.

Maaşlılar için katkı işverenleri tarafından yapılırken, serbest meslek sahibi kişilerin kişisel katkılarda bulunmaları gerekmektedir. Emekliler ve düşük gelirli insanlar muaftır. Hırvatların ayrıca özel sağlık sigortası seçeneği de var.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu