İsviçre Yaşam

İsviçre’deki Yaşama ilk Bakış: Sosyal güvenlik ve sağlık

İsviçre’deki Yaşama ilk Bakış: Sosyal güvenlik ve sağlık, Sorumluluğu birlikte üstlenmek

Değerli haberisvicre.com takipçileri. Yeni başlattığımız ve bir dizi makale şeklinde paylaşacağımız bu yazı dizisinde, İsviçre’yi tanımak, İsviçre’deki yaşama dair daha fazla bilgi edinmek amacıyla hazırlanmış ön bilgilere yer vereceğiz. Bu bilgiler özellikle İsviçre’ye yeni yerleşmiş veya sonradan gelmiş olanlar için veya da gelmeyi düşünenler için ülkenin özelliklerini ve yapısını anlamak adına oldukça faydalı bilgiler yer almaktadır.

Hatta zaman zaman, İsviçre’de onlarca yıldır yaşayanlar için bile ilgi çekici bilgileri bu dizi makalelerle sizlere sunmaya çalışacağız.

Bu makalelerde, İsviçre Federal Göç Dairesi tarafından hazırlanmış olan bilgileri okuyarak, her makalemizde İsviçre hakkında farklı bir takım konular hakkında bir fikir edinebilmeniz mümkün olurken, aynı zamanda aldığınız bilgilerin İsviçre devleti tarafından hazırlanmış doğru bilgilerden oluştuğunu da özellikle belirtmek isteriz.

Bu bilgileri okurken, belki de zaman zaman, önceden zaten bildiğiniz bazı hususlara daha farklı bir açıdan bakabilmeniz mümkün olabilecektir. Özellikle İsviçre’ye entegre olabilme konusunda rehber niteliğinde olabilecek, çok farklı konulardaki bu bilgileri keyifle okuyacağınızı umuyoruz.

İsviçre’deki Yaşam Yazı dizisi 4. Bölüm: Sosyal güvenlik ve sağlık, Sorumluluğu birlikte üstlenmek

İsviçre'deki Yaşam, Sosyal Güvenlik, Sağlık

Herkes sıkıntıya düşebilir. İsviçre’nin sosyal güvenlik sistemi dayanışma prensibine dayalıdır. Bu nedenle herkes sisteme katkıda bulunmaktadır. Sağlıklı olanlar hastalara, gençler yaşlılara, zenginler yoksullara ve bekâr olanlar ailelere.

İsviçre, titizlikle geliştirilmiş olan yoğun bir sosyal sigorta sistemine sahiptir. İsviçre sosyal güvenlik hizmetleri sayesinde, zor duruma düşen insanların uzun vadede maddi sıkıntı çekmemeleri sağlanmaktadır.

Bir yanda dayanışma, diğer yanda kişisel sorumluluk
Her kişi kendi sorumluluğunu bizzat üstlenir ve elinden geldiği kadarıyla devlet ve toplum içerisindeki görevlerin yerine getirilmesine katkıda bulunur. Bu prensip, İsviçre Federal Anayasasında belirlenmiştir. Bunu başaramama ihtimaline karşı federal devlet, kantonlar ve belediyeler vatandaşlara gerekli güvenliği, yani bireyin yaşlılık, maluliyet ya da hastalık, kaza, işsizlik ve benzeri durumların olumsuz maddi sonuçlarından korunmasını sağlarlar. Muhtaç kişilerin bu hizmetlerden yararlandırılabilmeleri için, herkesin sigorta primlerini ve vergilerini ödemesi ve kendi geçimini sağlayabilmek için elinden geleni yapması çok önemlidir.

İsviçre’de sağlık sigortası zorunludur
İsviçre’de yaşayan herkes bir sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. İkametinizi İsviçre’ye taşıdıktan en geç üç ay sonra kendinizi ve ailenizi bir sağlık sigortasına kaydettirmiş olmak zorundasınız. İsviçre’de tüm yetişkinler ve çocuklar için zorunlu olan genel sağlık sigortası, hekim tedavisinin, belirli hastanelerdeki tedavinin ve doktorların reçete yazdıkları ilaçların büyük kısmının masraflarını karşılamaktadır. Bunun karşılığında sağlık sigortasına her ay prim ödersiniz. Prim tutarı nerede oturduğunuza, masrafların bir kısmını kendiniz karşılayıp karşılamayacağınıza ve bazı ek hizmetler için sigorta yaptırmış olup olmadığınıza bağlıdır. Örneğin diş tedavileri, sigorta kapsamına dahil olmayıp genel sigorta tarafından karşılan- mayan ek hizmetlerdendir.

İşyerinde kazalara karşıda sigortalısınız
Haftada sekiz saat ve üzeri çalışan herkes işvereni tarafından kazalara karşı sigorta ettirilir. Bu sigorta kazalarda masrafları ve gelir kaybını karşılar. Sekiz saatten az çalışanlar ve bağımsız meslek sahipleri, kaza sigortasını kendileri yaptırmak zorundadırlar.

Güvendiğiniz bir aile hekimi bulun

05 11

İsviçre’de hemen hemen herkesin hastalık ve kaza olaylarında başvurduğu bir aile hekimi vardır. Aile hekimi sizi hastalığınıza ya da kazaya göre bir uzman hekime ya da hastaneye sevk eder. Doğrudan hastaneye başvurulması sadece acil durumlar için tavsiye olunur.

Bedensel ve ruhsal dokunulmazlık her insanın hakkıdır İsviçre’de şiddet uygulamak hangi şekilde olursa olsun (örneğin aile içi şiddet, kızların sünnet edilmesi veya zorla evlendirme) yasaktır ve failin cezalandırılmasını gerektiren suçlardandır. Eğer böyle bir suçun mağduru olduysanız lütfen yetkili uzmanlık merkezinden yardım isteyiniz.

Yaşlılık, dul-yetim ve malullük aylığı
İsviçre’de herkes 18 yaşını doldurduğu anda yaşlılık ve dul-yetim sigortasında (AHV) ve ayrıca malullük sigortasında (IV) sigortalanmak ve bunlara prim ödemek zorundadır. AHV sigortası üzerinden kadınlara 64, erkeklere de 65 yaşından itibaren emekli aylığı, bir yakının ölümünden sonra ise dul ve yetim aylığı ödenir. IV sigortasının amacı, bedensel engeli olan insanlara destek vermektir. IV sigortası ayrıca kişinin iş yerini kaybetmemesi veya yeni bir iş bulmasına da yardımcı olur. İkisi de mümkün olmadığı takdirde IV sigortası tarafından emekli aylığı ödenmesi de mümkündür. AHV ve IV aylıkları, en önemli geçim masraflarını karşılamaya yetecek miktardadır. Yetmediği takdirde, eksikliği giderecek ek yardım talep edilebilir.

Asgari geçimin ötesine giden ek ihtiyaçlar ise ek emeklilik sigortası (Pensionskassen) aylıklarıyla karşılanır. Belli bir sınırı aşan (yılda yaklaşık 20.000 Frank ve üzeri) gelire sahip çalışanlar için ek emeklilik sigortası yaptırmak zorunludur. Bağımsız çalışanlar gönüllü olarak ek emeklilik sigortası yaptırarak oraya prim öderler. Yaşlılık döneminde rahat yaşayabilmek amacıyla daha fazla tasarruf yapmak isteyenler, paralarını bu amaçla bir sigorta ya da bankada “dritte Säule” (üçüncü direk) adıyla bilinen yatırım şeklini seçebilir ve bunun karşılığında vergi indirimlerinden yararlandırılır.

İşsiz kalınca ne yapmalı?

04 17

İş arıyor ya da işinizi kaybettiyseniz, bulunduğunuz kantonun Bölgesel İş Bulma Merkezine (regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV) başvurunuz. Bu merkez, size iş arayışınızda danışmanlık hizmeti verir. İşsizlik parası alabilmeniz için son iki yıl içerisinde en az 12 ay çalışmış olmak ya da prim süresi yükümlülüğünden muaf tutulmanız için gerekçe göstermek zorundasınız. İsviçre’de işverenlere bağlı çalışan insanların tümü, işsizliğe karşı zorunlu olarak sigortalıdır.

Aileler için ek destek

Çalışan her kadın 14 hafta annelik izni ve bu süre içerisinde son ücretinin ya da gelirinin yüzde 80’i oranında annelik tazminatı alma hakkına sahiptir. Çocuğu olan bayan ve erkek işçiler, gelir düzeyi- 18 ne bağlı olmamak şartıyla prensip olarak aile zammından yararlanma hakkına sahiptirler. Bu hak, düşük gelire sahip çalışmayan kişilere de tanınır.

Amaç, herkese insana yaraşır bir yaşam imkânı vermektir Gelirin yaşamaya yetmediği ve sosyal sigortalardan hiçbirinin yardımcı olamadığı hallerde, kantonların görev alanına giren sosyal yardım devreye girer. Genellikle kişinin oturduğu beldenin belediyesi tarafından ödenen sosyal yardım, devletin vergi gelirleri ile finanse edilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu